วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

  1. พนักงานธุรการ ชั้น 4 วพม. จำนวน 2 อัตรา
  2. พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 วพม. จำนวน 2 อัตรา
  3. พนักงานธุรการ ชั้น 2 วพม. จำนวน 1 อัตรา
  4. พนักงานธุรการ ชั้น 1 วพม. จำนวน 3 อัตรา
  5. ช่างปรับอากาศ ชั้น 1 วพม. จำนวน 1 อัตรา
  6. พนักงานรักษาสถานที่ วพม. จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 26 พฤษภาคม 2566 (ในวัน และ เวลาราชการ) ณ อาคารตึกอำนวยการ ชั้น 2 แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และต้องสมัครด้วยตนเอง

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร