สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา

  1. นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
  2. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
  3. นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา
  4. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  5. นักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา
  6. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
  7. พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
  8. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา
  9. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา
  10. พนักงานบริการ 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2202 6800ต่อ 1518 ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครและสมัครทางไปรษณีย์ โปรดส่งใบสมัครและฐานสัญญาในการเก็บเปิดเผยข้อมูลบุคคล (ด้านผู้สมัครงาน) ตามเอกสารแนบท้าย และระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมุมบนขวามือในใบสมัครให้ชัดเจน พร้อมหลักฐานการสมัครมาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ไปยัง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลภารกิจด้าน อำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยวงเล็บมุมซองด้านขวา “สมัครงาน” และถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของ ผู้สมัคร เป็นวันที่สมัครตำแหน่งนั้น กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร