เทศบาลเมืองสามพราน จ.นครปฐม รับสมัครพนักงานจ้าง 14 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร จำนวน 2 อัตรา
  3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
  5. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
  6. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ประเภทผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1.ตำแหน่ง นักการ จำนวน 3 อัตรา
2.ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 2 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ระหว่างวันที่ 5-13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร