สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 2 สำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ในวันเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร