โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 15 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-26 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. 02 432 6167-8 ต่อ 5030, 5031, 5032