โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 52 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 11 (ฝั่งลิฟต์เก่า) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง 24 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร