กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน 8 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เปิดรับสมัครจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน 8 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. นักวิทยาศาสตร์ 5 ตำแหน่ง
    วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
  2. นักจัดการงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง
    วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. นักคอมพิวเตอร์ 1ตำแหน่ง
    วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

เริ่มงาน : 1 พฤศจิกายน 2564
เงินเดือน : 15,000 บาท/เดือน

หมดเขตรับสมัคร : 15 ตุลาคม 2564 สัมภาษณ์งาน : 19-20 ตุลาคม 2564 โดยส่ง RESUME ได้ที่ : pds_blpd@dss.go.th กรมวิทยาศาสตร์บริการ ชอยโธยี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-201-7435 หรือ 7495