ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครุคลากรชั่วคราว 14 อัตรา

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดังนี้ ตามขั้นตอน
1) เข้าเว็บไซต์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ https://blooddonationthai.com หัวข้อ ประกาศ > ร่วมงานกับเรา
2) ดาวน์โหลดใบสมัครงานที่ https://blooddonationthai.com หัวข้อประกาศ ร่วมงานกับเรา ใบสมัคร และส่งใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ “PDF File” โดยรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ ส่งมาที่ E-mail: hrnbc.recruit@redcross.or.th
3) กรอกข้อความในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
4) ผู้สมัครที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว กรณีมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะได้รับการประกาศรายชื่อตามข้อ 6 ของประกาศฉบับนี้