กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 49 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ http://royalrain.thaijobjob.com เลือกหัวข้อข้าราชการ