กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน 166 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 15 อัตรา

-ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 150 อัตรา

-ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 มีนาคม 2566

สมัครด้วยตนเองหรืออ่านประกาศ