สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 22 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร Down load ใบสมัครจาก web site : Certify.dld. go.th หัวข้อรับสมัครงาน และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ชั้น 3 ตึกวิจิตรพาหนการ) ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 11.30 น. และเวลา 13.00 – 15.00 ในวันและเวลาราชการ