สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างรายคาบ 5 ตำแหน่ง 20 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคล ตึกอำนวยการ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร