กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 61 อัตรา

กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 – วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ที่ เว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com