สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 29 อัตรา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

 1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 8 อัตรา
 5. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 7. ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา
 8. ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา
 9. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
 10. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 11. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 อัตรา
 12. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 8 อัตรา

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารวิชาการชั้น 1 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
*ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565
*ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม โทร. 02 442 2500 ต่อ 59118, 54119, 54280 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) ในวันและเวลาราชการ