สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร 8 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2245-5162