โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคารมูลนิธิ ขั้น 3 โรงพยาบาลสงฆ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2640 9537 – 46 ต่อ 1300 – 1 หรือดูได้ที่ http://www.priest-hospital.go.th โดยผู้สมัครสอบไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ