กรมบังคับคดี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 103 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://led.thaijobjob.com