โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้องงานบุคลากร อาคาร 5 หมายเลขโทรศัพท์ 02-722-7970 ต่อ 222 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เมษายน 2565 โดยให้ กรอกใบสมัครในวันที่ไปสมัคร หรือสมัครทางออนไลน์ https://forms.gle/64X9JPcmmwysfAAN7 https://forms.gle/64X9JPcmmwysfAAN7