สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 10 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายกฎหมาย ส่วนนิติการ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 11-18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ