กรมประมง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 18 อัตรา

กรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา
เงินเดือนที่จะได้รับแรกบรรจุ อัตรา 15,000 – 16,500 บาท

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
เงินเดือนที่จะได้รับแรกบรรจุ อัตรา 15,000 – 16,500 บาท

รับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://fisheries.thaijobjob.com