สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างรายคาบ 22 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคล ตึกอำนวยการ ชั้น 3 หรือทางออนไลน์ได้ที่ www.galya.go.th เมนู “ร่วมงานกับเรา” ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร