สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 12 – 18 กันยายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. โดยสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น