กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 27 อัตรา

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 27 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ที่ https://dpt.thaijobjob.com https://dpt.thaijobjob.com/