สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 9 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง 28 ธันวาคม 2564 (วันเวลาราชการ) ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 7 สำนักงานเขตราชเทวี ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02 354 4234