สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา

กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 236 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2275 2053 ต่อ 6023 – 2025