กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ 100 อัตรา

การรับสมัคร

  1. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรให้สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกแรงงาน กองกําลังพล กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์มือถือ 08 2462 5835 หรือโทร. 0 3843 2338 หรือ 0 2466 1180 ต่อ 78038 และ 78039 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.00 น.
  2. ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์กรมอู่ทหารเรือ www.dockyard.navy.mi.th หัวข้อ “รับสมัครพนักงานราชการออนไลน์” หรือ http://www.dockyard.navy.mi.th/govemployee http://www.dockyard.navy.mi.th/govemployee/