กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

วัน เวลา และช่องทางการรับสมัคร
1 ตำแหน่งพนักงานบริการ
*ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ http://www.daoc.rtaf.mi.th หรือขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ สถานีรายงานสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
*ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
*ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7742 3496

2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ, พนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานคอมพิวเตอร์ และช่างไม้
*ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกองบัญชาการ ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ http://www.daOC.rtaf.mi.th หรือขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
*ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
*ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2534 6545, 0 2534 6546 และ 0 2534 6547