กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 178 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสามารถ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนที่ https://dol.thaijobjob.com https://dol.thaijobjob.com/