สำนักงานเขตสายไหม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสายไหม ระหว่างวันที่ 4 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร