มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานตามภารกิจ 63 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ภาคเช้า เวลา 09.00 – 11.30 น. และ ภาคบ่าย เวลา 13.00- 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)