สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างโครงการ 200 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2564 ดังนี้

 1. ผู้สมัครประสงค์จะปฏิบัติงานจังหวัดใด ให้ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนั้น ๆ
 2. ผู้สมัครประสงค์ที่จะปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ให้ยื่นใบสมัครได้ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 เลขที่ 68/12 อาคาร ซีอีซี ชั้น 3-5 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครสอ

วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
ให้ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกในจังหวัดใดไปใช้สถานที่สอบ ณ ที่ตั้งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามกลุ่มจังหวัด 11 กลุ่มจังหวัด ดังนี้

 1. กลุ่มจังหวัดที่ 1 ภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่
  เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้สถานที่สอบ ณ จังหวัดเชียงใหม่
 2. กลุ่มจังหวัดที่ 2 ภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก ตาก และจังหวัดอุทัยธานี ใช้สถานที่สอบ ณ จังหวัดพิษณุโลก
 3. กลุ่มจังหวัดที่ 3 ภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) จำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ ปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้สถานที่สอบ ณ กรุงเทพมหานคร
 4. กลุ่มจังหวัดที่ 4 ภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี นครนายก สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และจังหวัดชัยนาท ใช้สถานที่สอบ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
 5. กลุ่มจังหวัดที่ 5 ภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) จำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสาคร และจังหวัดกาญจนบุรี ใช้สถานที่สอบ ณ จังหวัดราชบุรี
 6. กลุ่มจังหวัดที่ 5 ภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด ใช้สถานที่สอบ ณ จังหวัดชลบุรี
 7. กลุ่มจังหวัดที่ 7 ภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย นครพนม หนองบัวลำภู และจังหวัดบึงกาฬ ใช้สถานที่สอบ ณ จังหวัด อุดรธานี
 8. กลุ่มจังหวัดที่ 4 ภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม ใช้สถานที่สอบ ณ จังหวัดขอนแก่น
 9. กลุ่มจังหวัดที่ 4 ภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร์ มุกดาหาร ยโสธร บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ ใช้สถานที่สอบ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
 10. กลุ่มจังหวัดที่ 10 ภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้) จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด นครศรีธรรมราช กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้สถานที่สอบ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 11. กลุ่มจังหวัดที่ 11 ภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้) จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ใช้สถานที่สอบ ณ จังหวัดสงขลา