สำนักงานเขตดินแดง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตดินแดง ชั้น 2
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 ถึงเวลา 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร