โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 40 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน โรงพยาบาลเลิดสิน ชั้น 8 อาคาร 33 ปี
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.)