การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 55 ตำแหน่ง 64 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครผ่านระบบรับสมัครงานหน้าเว็ปไซต์ กนอ. ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 0 2253 0561 ต่อ 11799 ในวันและเวลาราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้ เปิดเว็บไซต์ https://ieat.thaijobjob.com/ หรือทางเว็ปไซต์ กนอ. https://www.ieat.go.th หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา” ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)