สำนักงาน คปภ. รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 25-28 ตุลาคม 2564เวลา 16.00 น. Download ใบสมัครบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/ui7U8su1AcnxMGNWA https://forms.gle/ui7U8su1AcnxMGNWA