บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 16,830 บาท)
**เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565
===> คลิกที่นี่ เพื่อสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย https://www.srtet.co.th/index.php/th/component/main/main?layout=register_job_detail&meun=150&page=168&detail=282<===

2) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 16,830 บาท)
**เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565
===> คลิกที่นี่ เพื่อสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ https://www.srtet.co.th/index.php/th/component/main/main?layout=register_job_detail&meun=150&page=168&detail=283<===

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วางแผนการจัดการตารางเดินรถ 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 16,830 บาท)
**เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2565
===> คลิกที่นี่ เพื่อสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วางแผนการจัดการตารางเดินรถ https://www.srtet.co.th/index.php/th/component/main/main?layout=register_job_detail&meun=150&page=168&detail=284<===