สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์รับสมัครเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้น