มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 14 ตำแหน่ง 18 อัตรา

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนใน https://ku.thaijobjob.com