สำนักงานเขตสวนหลวง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 2 ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสวนหลวง
ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร