กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 51 อัตรา

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 51 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ที่ https://dld.thaijobjob.com https://dld.thaijobjob.com/