เทศบาลเมืองระนอง รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัคร/เขียน และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ในวันและเวลาราชการ