การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงาน 480 อัตรา

รายละเอียด

 1. พนักงานการเดินรถ 6 (พนักงานควบคุมการเดินรถ) จำนวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 16.830.- บาท
 2. พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) จำนวน 264 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
 3. พนักงานการเดินรถ 5 (นายสถานี) จำนวน 98 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,690.- บาท
 4. พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกันถนนฯ) จำนวน 9 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,580 บาท
 5. พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) จำนวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,580.- บาท
 6. พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจฯ) จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,580.- บาท
 7. วิศวกร 5 (วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล) จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
 8. วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 19 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
 9. วิศวกร 6 (วิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
 10. วิศวกร 6 (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
 11. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง) จำนวน 28 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท
 12. วิศวกร 6 (วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมสื่อสาร) จำนวน 9 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 16,530.- บาท
 13. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างยนต์ หรือช่างวิทยุ หรือช่างกลโรงงาน หรือช่างเชื่อม หรือช่างอุตสาหกรรม) จำนวน 26 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท
 14. วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
 15. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง หรือช่างสำรวจ ) จำนวน 4 อัตร อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท

การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ https://railway.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในการสมัครสอบโปรดติดต่อ งานวางแผนและสรรหากองการบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02 220 4481