สำนักงานเขตบางเขน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางเขน ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร