สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 68 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 27 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่ https://fpo.thaijobjob.com https://fpo.thaijobjob.com/