กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา

  1. การรับสมัครสอบ
    1.1 ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
    1.2 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง แก้ไขไม่ได้
    1.3 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด