สำนักงาน คปภ. รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 25-28 ตุลาคม 2564เวลา 16.00 น. Download ใบสมัครบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/ui7U8su1AcnxMGNWA https://forms.gle/ui7U8su1AcnxMGNWA

Read more

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ สามารถสมัครออนไลน์ทาง QR Code ท้ายประกาศนี้ได้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 28 ตุลาคม 2564

Read more

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 55 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ (จนกว่าจะครบอัตรา)

Read more

โรงพยาบาลเกาะคา รับสมัครจ้างเหมาทำงาน 36 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ โรงพยาบาลเกาะคา ชั้น 5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการ ตึกเขลางค์ยินดี (ตึกสีเขียว) ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

Read more

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครที่งานบุคลากร ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตฯ หรือสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร” จาก www.kus.ku.a.th และมายื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตฯ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.

Read more

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง

ผู้มีความประสงค์สามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ www.nkp-hospital.go.th และยื่นใบสมัครได้ในวันเวลาราชการ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทางไปรษณีย์

Read more

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตัวเอง หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www. facebook.com/hr.metta (HR Metta) พร้อมส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์โดยจัดส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS) มาที่งานทรัพยากรบุคคล อาคาร อำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เลขที่ 52 ม.2

Read more

ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทร.094 290 3777 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 – 2 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

Read more

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ หรือ สมัครออนไลน์โดย ดาวน์โหลดใบสมัครและแนบหลักฐาน ส่งมาที่ E-mail itipol1142@gmailcom ติดต่อโทร 089-2626182 นายอิทธิพล อินถา (ครู) ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานอัตรากำลัง

Read more

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โทร.08-1409-2899

Read more