สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองกลาง สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ชั้น 3 (อาคาร 4 ชั้น) ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 17 มิถุนายน

Read more

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 4 ตำแหน่ง 25 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครแนบท้ายประกาศนี้ หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00

Read more

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 8 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของอุทยานฯ สามารถลงทะเบียนและกรอกข้อมูลใบสมัครงาน ได้ทางเว็บไซต์ www.step.cmu.ac.th/hr https://www.step.cmu.ac.th/hr/login.php ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565

Read more

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา

Read more

ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ (ชั้น 2) เลขที่ 19/5 ซอยสายไหม 43 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 23

Read more

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่

Read more

โรงพยาบาลเขื่องใน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ได้ที่ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 งานธุรการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2565

Read more

เทศบาลเมืองบางแก้ว รับสมัครพนักงานจ้าง 29 ตำแหน่ง 55 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางแก้ว ชั้น 1 ถนนบัวนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสาร หลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา

Read more

เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เฉพาะวันทำการตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงใหม่

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต 3 อัตรา

กำหนดการ และวิธีการรับสมัครสมัครด้วยตนเองขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงาน อธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.aru.ac.th และ

Read more