เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครพนักงานจ้าง 37 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร*ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 1*ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

Read more

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 39 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ทำการงานเดินรถแขวงกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 1 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถแขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร*ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร(1) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา

Read more

เทศบาลเมืองกระบี่ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 8 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร*ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ เลขที่ 292 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000*โทรศัพท์ 0-7562-0601*ตั้งแต่วันที่ 4-12 กรกฎาคม 2565 ในวันเวลาราชการ

Read more

กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

วัน เวลา และช่องทางการรับสมัคร1 ตำแหน่งพนักงานบริการ*ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ http://www.daoc.rtaf.mi.th หรือขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ สถานีรายงานสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี*ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ*ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0

Read more

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร*ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี*ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2565 ในวันราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา

Read more

โรงพยาบาลโขงเจียม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโขงเจียม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี*ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

Read more

กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร1 รับสมัคร ในวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 0900 – 1530 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ให้ผู้สมัครปฏิบัติ

Read more

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้สนใจจะสมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้ที่ http://www.suanprung.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และส่งเอกสารพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว2) เอกสารและหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ 3.2)3) บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ (ไม่ต้องกรอกเลขประจำตัวสอบ)4) แบบคำร้องขอสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยส่งทางไปรษณีย์มาที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2

Read more

โรงพยาบาลวิเชียรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 ตำแหน่ง 23 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี*ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2565 ในวันเวลาราชการ (เช้า 8.30 – 12.00

Read more