adminis

กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน 166 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 15 อัตรา -ตำแหน่งนา…

Read More
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน รับสมัครลูกจ้างโครงการ 5 อัตรา

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน รับสมัครลูกจ้างโครงการ 5 อัตรา

การยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเ…

Read More
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 13 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 13 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เรื่อง…

Read More