คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วันเวลา และสถานที่รับสมัครรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน -16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 35 อัตรา

วันเวลา และสถานทีรับสมัครผู้ประสงค์ที่จะสมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (แต่งกายชุด สุภาพ)หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3579-6433

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ1 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้1) เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน http://www.kps.ku.ac.th หัวข้อ “สมัครงาน” และเข้าสมัครงานออนไลน์

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน**ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวนค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาทกลุ่มวิชาหรือทางที่รับสมัคร คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ จำนวน

Read more

ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 4 อัตรา

ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนตั้งแต่วันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2565 ภายในวันและเวลาราชการ (18.30 – 16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานจ้าง 23 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร– ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้นำเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมายื่นด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่สวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อที่ไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ)– กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 – 9 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)–

Read more

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 8.30-12.00

Read more

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 27 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tranghos.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565

Read more

สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา

วันรับสมัคร– รับสมัครระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นใบสมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย–

Read more

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร– ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรงพยาบาลบุรีรัมย์– ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่

Read more