โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 ตำแหน่ง 33 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระปกเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่วันที่ 10 – 17 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ

Read more

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง ที่อยู่ 1/105-108 ถนนจริงจิตร ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรังโทร.0-7521-2948ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา

Read more

สำนักงานเขตสวนหลวง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 2 ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสวนหลวงระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

Read more

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

กำหนดรับสมัครในวันที่ 8 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครได้ ดังนี้ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 ภาคเช้าเวลา 09.00

Read more

เทศบาลตำบลบ้านฉาง รับสมัครพนักงานจ้าง 14 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์สมัครเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านฉาง และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 3863-0607-9 ต่อ 113 **เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง

Read more

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริเวณลานจอดรถ ศูนย์บริการการทะเบียนภาค 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 300 บาท

Read more

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน รับสมัครพนักงานจ้าง 10 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ให้ขอรับใบสมัคร/เขียน และยื่นใบสมัครพร้อม เอกสารและหลักฐานด้วยตนเองที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 2) เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม 2565 ในระหว่างเวลา 08.30 – 16.30

Read more

กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่เว็บไซต์ https://doeb.thaijobjob.com

Read more

สพป.นครปฐม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานจ้าง 16 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ศาลาเขาช้าง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา)ระหว่างวันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการโดยสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 08 2271 9298

Read more