สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการเวลารับสมัคร ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา

Read more

กองพลทหารม้าที่ 1 รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา

สถานที่ สมัครได้ที่ ห้องโถง ด้านทิศใต้ กองบัญชาการ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5671 9697 – 9 ต่อ 70112 วัน เวลา

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการเวลารับสมัคร ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา

Read more

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 – วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร สามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร 02-963-1726

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา

Read more

โรงเรียนสตรีภูเก็ต ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 2-15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

Read more

โรงพยาบาลสันทราย รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 15 อัตรา

ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ https://pri.moph.go.th

Read more

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. สมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เว้นวันหยุดราชการ

Read more

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ในระหว่างวันที่ 2-9 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

Read more