สสจ.สระแก้ว รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 อัตรา

สสจ.สระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งที่ 1-4 สอบข้อเขียน 100 คะแนน + สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

1). เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา

  • ค่าจ้าง ปวท. 11,450 บาท – ปวส. 12,240 บาท

2). เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

  • ค่าจ้าง ปวช. 8,300 บาท – ปวท. 9,540 บาท – ปวส. 10,200 บาท

3). เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

  • ค่าจ้าง ปวช. 8,300 บาท – ปวท. 9,540 บาท – ปวส. 10,200 บาท

4). เจ้าพนักงานพัสดุ 3 อัตรา

  • ค่าจ้าง ปวช. 8,300 บาท – ปวท. 9,540 บาท – ปวส. 10,200 บาท

ตำแหน่งที่ 5-8 สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

5). ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา

  • ค่าจ้าง ม.3/ม.6 7,590 บาท – ปวช. 8,300 บาท

6). พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา

  • ค่าจ้าง 7,590 บาท

7). พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) 1 อัตรา

  • ค่าจ้าง 7,590 บาท

8). พนักงานบริการ 3 อัตรา

  • ค่าจ้าง 7,590 บาท

วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 8-18 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-3742-5141 ต่อ 306

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

error: กรุณาอย่าก็อป