อบจ.ชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 88 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ (สอบภาค ก 100 คะแนน (ยกเว้นพนักงานขับรถยนต์), ภาค ข 100 คะแนน, ภาค ค 100 คะแนน)

1) ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย 3 อัตรา
– เงินเดือน : หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท / หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท
2) ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
– เงินเดือน : หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท / หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท
3) ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ 4 อัตรา
– เงินเดือน : หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท / หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท
4) ผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ 4 อัตรา
– เงินเดือน : หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท / หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท
5) ผู้ช่วยครู วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา
– เงินเดือน : หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท / หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท
6) ผู้ช่วยครู วิชาเอกสังคม 3 อัตรา
– เงินเดือน : หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท / หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท
7) ผู้ช่วยครู วิชาเอกปฐมวัย 3 อัตรา
– เงินเดือน : หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท / หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท
8) ผู้ช่วยครู วิชาเอกพลศึกษา 3 อัตรา
– เงินเดือน : หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท / หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท
9) ผู้ช่วยครู วิชาเอกบรรณารักษ์ 2 อัตรา
– เงินเดือน : หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท / หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท
10) ผู้ช่วยครู วิชาเอกศิลปะ 3 อัตรา
– เงินเดือน : หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท / หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท
11) ผู้ช่วยครู วิชาเอกดนตรีไทย 1 อัตรา
– เงินเดือน : หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท / หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท
12) ผู้ช่วยครู วิชาเอกดนตรีสากล 1 อัตรา
– เงินเดือน : หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท / หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท
13) ผู้ช่วยครู วิชาเอกคหกรรม 2 อัตรา
– เงินเดือน : หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท / หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท
14) ผู้ช่วยครู วิชาเอกเกษตร(พืช) 2 อัตรา
– เงินเดือน : หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท / หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท
15) ผู้ช่วยครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
– เงินเดือน : หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท / หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท
16) บุคลากรสนับสนุนการสอน(ธุรการ) 4 อัตรา
– เงินเดือน 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพ)
17) บุคลากรสนับสนุนการสอน(โสตทัศนศึกษา) 2 อัตรา
– เงินเดือน 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพ)
18) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
– เงินเดือน 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพ)
19) พนักงานขับรถยนต์ 7 อัตรา
– เงินเดือน 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพ)

พนักงานจ้างทั่วไป (สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน)

1). คนงานทั่วไป งานครัว 4 อัตรา
– เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
2). คนงานทั่วไป งานแม่บ้าน 2 อัตรา
– เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
3). คนงานทั่วไป งานทำความสะอาด 7 อัตรา
– เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
4). คนงานทั่วไป งานขนส่ง 1 อัตรา
– เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
5). คนงานทั่วไป งานก่อสร้าง 2 อัตรา
– เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
6). คนงานทั่วไป งานประจำรถ 2 อัตรา
-เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
7). คนงานทั่วไป งานสวน 8 อัตรา
-เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
8). คนงานทั่วไป งานรักษาความปลอดภัย 7 อัตรา
– เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
9). คนงานทั่วไป งานทั่วไป 1 อัตรา
– เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
10). ภารโรง 4 อัตรา
– เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)

วิธีการรับสมัคร ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 14-25 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร. 038 398 039 ถึง 42 ต่อ 116

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

error: กรุณาอย่าก็อป