โรงพยาบาลระโนด จ.สงขลา รับสมัครลูกจ้าง 6 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) พยาบาลวิชาชีพ (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) 4 อัตรา อัตราการจ้าง 11,700 บาท
2) นักรังสีการแพทย์ (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) 1 อัตรา อัตราการจ้าง 11,700 บาท
3) พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค(จ้างเหมารายเดือน) 1 อัตรา อัตราการจ้าง 6,905 บาท

การรับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารระโนด ประชารักษ์ โรงพยาบาลระโนด จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564 เว้นวันหยุดราชการ

โรงพยาบาลระโนด จ.สงขลา รับสมัครลูกจ้าง 6 อัตรา
โรงพยาบาลระโนด จ.สงขลา รับสมัครลูกจ้าง 6 อัตรา

error: กรุณาอย่าก็อป